Liv Ingjerd Vatne

  • 18.01.1943 - 25.11.2022

Annonser for Liv Ingjerd Vatne

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Ringerikes Blad
03-12-2022